Nyhet 28.10.13

Statens Kunstfonds nye medlemmer

Fra og med 1. januar får Danmark et nyt statsligt kunststøttesystem. De nuværende Statens Kunstråd og Statens Kunstfond samles i en fælles organisation, der får navnet Statens Kunstfond.

Det nye Statens Kunstfond kommer til at bestå af 12 udvalg, en bestyrelse og et repræsentantskab. Udvalgene vil uddele samme midler til kunsten som i dag. Fondens primære opgave er at tildele kunststøtte til kunstnere, kunstinstitutioner m.fl. Hvordan pengene fordeles, bliver afgjort i udvalgene for de forskellige kunstområder. Udvalgsmedlemmerne udpeges af henholdsvis Statens Kunstfonds Repræsentantskab og kulturministeren.

Repræsentantskabet har nu udpeget 30 af de i alt 54 medlemmer i Statens Kunstfonds udvalg. Den endelige sammensætning af udvalgene ventes at være på plads i begyndelsen af december i år.

Repræsentantskabet har udpeget følgende:

Legatudvalget for billedkunst: Birgitte Anderberg, kunsthistoriker; Katja Bjørn, billedkunstner og Morten Stræde, billedkunstner. Legatudvalget løser de samme opgaver, som i det gamle Statens Kunstfond – dvs. at de primært uddeler arbejdslegater til kunstnere.

Projektstøtteudvalget for billedkunst: Bodil Nielsen, billedkunstner; Claus Andersen, gallerist og Lilibeth Cuenca Rasmussen, billedkunstner. Projektstøtteudvalget løser overvejende de samme opgaver som i det gamle Statens Kunstråd – dvs. at de uddeler støtte til projekter og formidling mm.

Desuden skal kulturministeren til hver af begge udvalg udpege yderligere to medlemmer.

Lilibeth Cuenca Rasmussen, {ITALIC}Afghan Hound{ENDITALIC}, 2011.

Lilibeth Cuenca Rasmussen, Afghan Hound, 2011. Foto: Anders Sune Berg.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!