Nyhet 30.08.11

Kunstkritikere i bevegelse

Mariann Enge.

Ved forrige tildeling fra Norsk kulturråd fikk Kunstkritikk endelig positivt svar på et fem år gammelt ønske om å ansette en redaksjonssekretær. Hensikten er å profesjonalisere driften og frigi redaktørene til å jobbe tettere med skribentene og skrive flere egne artikler. Mariann Enge, tidligere konstituert redaktør for Kunstkritikk og redaksjonssekretær i en mindre stilling i perioden august 2009 til mars 2011, begynte i stillingen den 15. august.

I Sverige har Kunstkritikk fått ny redaktør etter at Frans Josef Petersson måtte si fra seg stillingen i forbindelse med pappapermisjon. Kritikeren og skribenten Kim West, som også er aktiv i redaksjonelle miljøer knyttet til tidsskriftene SITE og OEI, har overtatt Peterssons stilling som Nordisk redaktør for Kunstkritikk med sete i Stockholm.

Nytt om Kunstkritikk: Jon-Ove Steihaug (til høyre) er ansatt som førstekonservator ved Munch-museet. Kim West (nummer to fra høyre) er ny Stockholm-redaktør. Her fotografert sammen med ansvarlig redaktør Jonas Ekeberg (til venstre) og København-redaktør Pernille Albrethsen (nummer to fra venstre).

Også tre av Kunstkritikks faste skribenter har fått nye jobber denne høsten. Jon-Ove Steihaug har fått stillingen som førstekonservator på Munch-museet. Steihaug var Kunstkritikks første redaktør i årene 2003-2005 og disputerte på sin dr.philos.-avhandling om maleren Bendik Riis i 2008. Han begynner i sin nye stilling ved Munchmuseet i september.

Gerd Elise Mørland skal begynne i stillingen som sjefkurator ved Kistefos-Museet på Jevnaker. Mørland leverte sin masteroppgave om kuratorrollen ved Universitetet i Oslo i 2009 og er en av stifterne av Norsk kuratorforening.

Den samme foreningen ledes av Geir Haraldseth som har fått en nyopprettet stilling som kurator ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet. Haraldseth er utdannet kurator fra Bard College i New York og skal både jobbe med utstillinger og undervise på Kunstakademiet, foreløpig ut året.

Både Petersson, Steihaug, Mørland og Haraldseth skal fortsette å skrive for Kunstkritikk, men vil ta saker som ikke kommer i konflikt med deres nye roller og stillinger.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!