Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)
Nyhet 20.02.12

Kunsthøgskolen i Bergen endrer navn

Kunsthøgskolen i Bergen, som ble opprettet i 1996 da Vestlandets kunstakademi og Statens høgskole for kunsthåndverk og design ble slått sammen, sendte forrige uke ut en pressemelding om at skolens navn nå er endret.

Ved kongelig resolusjon av 3. februar 2012 er skolens navn nå Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Det engelske navnet Bergen National Academy of the Arts er endret til Bergen Academy of Art and Design. Akronymet KHiB beholdes imidlertid på begge språk.

– Vi ønsker å ha et navn som profilerer hele institusjonen. Derfor søkte vi om navneendring. Designmiljøet ved kunst- og designhøgskolen er på internasjonalt nivå med topp kompetente professorer og motiverte studenter. Vi ønsker et navn som fremhever den totale virksomheten vår innen både kunst og design, uttaler Paula Crabtree, styreleder og rektor, i pressemeldingen fra KHiB.

Fra Kunnskapsdepartementets side begrunnes navneendringen slik:
«Kunsthøgskolen ønsker å integrere betegnelsen ‛design’ slik at institusjonens navn i større grad er dekkende for den virksomhet som drives og kan fremme en styrket profilering av det designfaglige utviklingsarbeidet og utdanningstilbudet. Departementet viser til at designutdanningen er en vesentlig del av virksomheten ved Kunsthøgskolen i Bergen og målt i kandidater, større enn kunstutdanningene. Departementet mener at en navneendring som foreslått vil gjenspeile design som en vesentlig del av høyskolens virksomhet.»

Se for øvrig tidligere nyhetssak om sammenslåing av Avd. kunstakademiet og Avd. for spesialisert kunst ved KHiB til én samlet avdeling for kunst.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!