Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)
Nyhet 15.11.10

Klarsignal til kunsthøgskolebygg i Bergen

Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) ble opprettet i 1996 under forutsetning av samlokalisering. I dag holder KHiBs virksomhet til i seks bygninger på tre ulike steder i Bergen sentrum.

Rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen, Paula Crabtree, foran Snøhettas skisse til kunsthøgskolebygg.

Det planlagte nybygget, som er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, skulle opprinnelig ha vært innflyttingsklart i 2008, men byggeprosjektet ble stanset av Kunnskapsdepartementet fordi de mente det ble for dyrt. Men i følge en pressemelding fra Kunsthøgskolen i Bergen har departementet nå gitt klarsignal til at Statsbygg kan gå videre i arbeidet med å utarbeide et forenklet skisseprosjekt for nybygget.

– Dette har vi ventet på lenge, sier rektor og styreleder Paula Crabtree i pressemeldingen fra KHiB. – I samarbeid med Snøhetta og Statsbygg har vi vært gjennom en omfattende prosess med å redusere de opprinnelige kostnadene med 15-20%. Prosessen hadde som mål å vurdere muligheten for å få et videreutviklet, men like godt prosjekt for Kunsthøgskolen i Bergen, innenfor en lavere kostnadsramme. Dette greide vi, og det er dette arbeidet som nå gir resultater, uttaler Crabtree.

Hvis alt går etter planen, vil Kunsthøgskolen i Bergen være lokalisert under samme tak sommeren 2015. Et skisseprosjekt er planlagt ferdigstilt til mars 2011, forprosjektet skal være klart i februar 2012, mens selve byggingen skal etter planen foregå i perioden juli 2013 – mars 2015.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!