Norsk kulturråd
Nyhet 17.11.10

Kulturrådet med konferanse om kunst og publikum

De nærmeste dagene, 18. og 19. november, arrangeres Norsk kulturråds årskonferanse Kunst for alle?- om kunst og publikum på Union Scene i Drammen. Konferansen er fulltegnet, men direkteoverføres (streames) på Kulturrådets nettsider. Man vil også kunne følge konferansen på twitter.

Illustrasjon fra konferanseprogrammet: Frode Skaren.

Temaet for årskonferansen i 2010 er kunst og publikum. Kulturpolitikk, publikum og offentlighet, nye former for formidling, kunstnerens relasjon til publikum og publikums forhold til kunst, er noen av temaene som skal presenteres og diskuteres på konferansen, som videre presenteres slik:

«Publikum har i den senere tid blitt viet stor oppmerksomhet i kulturlivet. Norsk kulturråd ønsker å undersøke nærmere hva denne dreiningen i oppmerksomhet kan bety for kunsten og for publikum. Innebærer den økte interessen for publikum noe mer og noe annet enn det kjente kulturpolitiske målet om å sikre et godt kulturtilbud til alle? Vil en kulturpolitikk som i større grad retter sin oppmerksomhet mot publikums behov også utfordre kunstlivets tenkemåter?»

Kunstaktører, politikere, mediefolk, forskere, arrangører og formidlere fra hele landet tar del i konferanseprogrammet, og Kulturrådet har dessuten invitert bristiske David Brownlee fra Audiences UK, til å holde et av hovedforedragene.

Kulturminister Anniken Huitfeldt vil være blant deltakerne på seminaret, og hun deltar også i paneldebatten «Kulturpolitikk og publikum» som sendes direkte på Nrk P2 i morgen, 18. november, kl 14:03.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!