Nyhet 05.10.10

Kulturbudsjettet 2011

Regjeringen har i dag lansert statsbudsjettet for 2011. I følge pressemeldingen foreslår regjeringen samlet en kultursatsing på 780 millioner kroner. Av dette går 643,7 millioner kroner til å oppfylle Kulturløftet. Av dette igjen vil økningen i tilskuddet til visuell kunst, arkitektur og design være på 16,2 millioner kroner. I tillegg økes tilskuddet til kunstmuseene med ca 2,4 millioner kroner, og dessuten gis det et tilskudd på 160 millioner kroner til prosjektering av Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen.

Kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Berit Roald/Scanpix

Verdt å merke seg i pressemeldingen fra kulturdepartementet er at de i høst starter arbeidet med en stortingsmelding om visuell kunst, noe som begrunnes med det har skjedd «store endringer i løpet av kort tid» og at de «ser behovet for en samlet gjennomgåelse av feltet».

Store deler av kulturbudsjettet er fra og med 2011 overført til Norsk kulturråd, som skal fordele midlene videre til de enkelte tilskuddsmottakerne. Mange må derfor vente ytterligere en tid før tallene for 2011 foreligger. Se dagens kommentar fra Kunstkritikks ansvarlige redaktør, Jonas Ekeberg.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!