Tommy Olsson

Nyhet 20.02.12

Kritikerstipend til Tommy Olsson

Tommy Olsson (Amsterdam, 1994).

Fredag ble det offentliggjort at Tommy Olsson, fast kunstkritiker i ukeavisen Morgenbladet, som også har skrevet for Kunstkritikk siden oppstarten av nettstedet i 2003 og publisert de to bøkene Knust – Kritiske fragment 2000-2006 (2008) og i Gift – Fragmentarisk kritikk 2003-2009 (2010), tildeles kr 150 000 i kritikerstipend fra Norsk kritikerlag.

Takket være midler fra Institusjonen Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) kunne Norsk kritikerlag sist høst lyse ut tre større stipend for kritikere, ett arbeidsstipend à kr 150 000, ett arbeidsstipend à kr 75 000 og ett stipend for sakprosakritikk à kr 80 000. Stipendene, som er en treårig prøveordning, ble delt ut første gang sommeren 2010. Stipendene for 2012 tildeles kunstkritiker Tommy Olsson, musikkritiker Hild Borchgrevink og barnebokkritiker Morten Haugen.

Tommy Olsson (f. 1963) er også virksom som kunstner og kurator. Han er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim i 1992 og Rijksakademie i Amsterdam i 1996. Han har også gjennomført studier i «skapende kuratorpraksis» ved Kunsthøyskolen i Bergen 2006–2008.

I sin begrunnelse vektlegger stipendkomitéen Olssons store arbeidskapasitet og særegne evne til å formidle inntrykk og opplevelser fra kunstscenen på en fengende måte. I pressemeldingen fra Norsk kritikerlag heter det at Olsson vil bruke stipendet til en undersøkelse av hvordan aktører utenfor mainstream-kulturen virker inn på historien, og at dette er tenkt utformet som en serie portretter og publisert som en antologi. Det andre temaet han vil forfølge, er formulert som en utforskning av koblingen mellom kunst og terrorisme.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!