Nyhet 22.03.13

Kritikerstipend til Erling Moestue Bugge

Erling Moestue Bugge.

Erling Moestue Bugge.

Tildelingene fra Statens kunstnerstipend for 2013 ble i går offentliggjort. Kulturdepartementet har bevilget 245 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2013, hvorav totalt 135 mill. kroner til kunstnerstipend.

Fra og med i fjor ble andelen arbeidsstipend til kritikere økt fra ett til tre ettårige arbeidsstipend. I år er det én kunstkritiker blant disse, frilanskritiker Erling Moestue Bugge. Han er utdannet kunsthistoriker ved University of Sussex, England og Universitetet i Oslo, og har skrevet for en rekke ulike kunstpublikasjoner, blant dem Kunstkritikk, Billedkunst, Numer og Kunst og Kultur. Han har også gitt ut boken Victor Linds Monument (2010), som var første utgivelse i essayserien Karavane, et samarbeid mellom Ctrl+Z Publishing og Torpedo Press. De to øvrige kritikerstipendene er tildelt litteraturkritiker Bernhard Ellefsen og musikkritiker Ida Habbestad.

Totalt mottar 312 kunstnere arbeidsstipend og 167 kunstnere arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipend gis for ett til fem år mens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere gis for ett til tre år. Årsbeløpet for begge stipendtypene er 202 000 kroner. Garantiinntektsordningen fases ut, så det blir som varslet ikke tildelt nye garantiinntekter. Nytt i år er også et eget diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!