Claus Beck-Nielsen

København
Nyhet 08.10.10

Iscenesettelse av egen begravelse

«Gå med i Claus Beck-Nielsens ligtog fra Glyptoteket og deltag i hans begravelse på Assistens Kirkegård lørdag 9. oktober. Ligtoget afgår til fods fra Glyptoteket til Assistens Kirkegård. Alle kan og bør deltage!» Slik lyder invitasjonen til Claus Beck-Nielsens Funus Imaginarum.

Das Beckwerk, Funus Imaginarum. Foto: Sofie Amalie Klougart.

Den danske forfatteren, performancekunstneren, dramatikeren og musikeren Claus Beck-Nielsen erklærte seg død allerede i 2001, og har siden presentert seg som navnløs forvalter av Claus Beck-Nielsens liv og verk, også kjent som Das Beckwerk, et prosjekt som på ingen måte har ligget dødt de siste årene.

Funus Imaginarum presenteres som en markering av «identitetens & statsborgerens død», begrunnet i et utopisk ønske om å bli fri fra de begrensningene den faste identiteten setter. Etter forbilde av en gammel romersk skikk ( i forbindelse med keiserlige begravelser hvor kroppen var tapt), er det laget en kopi av Claus Beck-Nielsen i voks, og denne dukken har nå ligget på likskue en uke. Begravelsen skal følges av «100 dagers sorg og refleksjon», blant annet med et seminar i samarbeid med Københavns Universitet, med tittelen Who or what is really alive today?

Mannen som tidligere het Claus Beck-Nielsen er imidlertid ikke alene om å ville arrangere sin egen begravelse. Under overskriften Let’s talk about our Funerals ble det i sommer arrangert en samtale mellom Das Beckwerk og Sophie Calle på Louisiana – hvor man for øvrig fortsatt, frem til 24. oktober, kan se en rekke av Calles verker. I samtalen fortalte Sophie Calle om sine planer om å iscenesette sin egen begravelse, som en slags «generalprøve».

I følge the Guardian vil også performancekunstneren Marina Abramovic gjøre en iscenesettelse av sin egen begravelse, i den nye teaterforestillingen The Life and Death of Marina Abramovic, hvor hun samarbeider med regissøren Robert Wilson, skuespilleren Willem Dafoe og sangeren Antony Hegarty.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!