Van Abbemuseum
Nyhet Artikkel på Engelsk|19.10.11

Ingen avgjørelse om Van Abbemuseet

Van Abbemuseum i Eindhoven, Nederland. Foto: Peter Cox.

Bystyret i Eindhoven var i går samlet for blant annet å avgjøre Van Abbemuseets skjebne etter at lokale politikere har ønsket at museets profil skulle gjøres mer publikumsvennlig, for å nå et mål om en tredobling av besøkstallene. Samtidig skulle den offentlige støtten kuttes betraktelig. Direktør Charles Esche ba i forrige uke alle interesserte om å stille opp på møtet for å vise sin støtte til museet.

Charles Esche skriver i dag på sin Facebook-side at noen formell avgjørelse ikke ble fattet, fordi man ikke rakk å bli ferdig med møtet. Esche skriver imidlertid at den store støtten som blant annet er blitt uttrykt gjennom avisinnlegg tilsynelatende hadde hatt en positiv innvirkning på debatten. Esche skriver at flere av representantene uttrykte skepsis mot forslaget om å kutte støtten til museet og at mange tvert i mot uttrykte respekt for museets internasjonale rykte, og flere ønsket dessuten at Esches programmeringsprofil skulle fortsette i samme spor som tidligere.

Dermed er museets situasjon fremdeles ikke avklart, og det neste møtet i Eindhovens bystyre finner sted 15. november. Esche oppfordrer alle til å fortsette å uttrykke sin støtte til museet, og selv om gårsdagens mangel på avgjørelse så langt er en god nyhet maner han til fortsatt motstand mot Arbeiderpartiets forslag: «Vi er fremdeles i en kamp for å realisere det intelligente, gjestfrie, radikale og tilgjengelige museet som vi alle ønsker å jobbe mot i fremtiden.»

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!