OCA - Office for Contemporary Art Norway
Nyhet 05.12.12

– Ikke en granskning i juridisk forstand

OCAs lokaler i Nedre gate i Oslo.

I dag kunne Dagbladet fortelle at kulturminister Hadia Tajik skal foreta en gjennomgang av Office for Contemporary Art Norway etter at institusjonen denne høsten har presset på for å få ut ekstra midler til det norske bidraget til Venezia-biennalen. Kunstkritikk gjenga nyheten fra Dagbladet, men nå presiserer kulturministeren at bruken av ordet «granskning» var Dagbladets, ikke hennes:

– Jeg vil presisere at det er snakk om en gjennomgang av OCAs drift og ikke en gransking i juridisk forstand. Det er viktig at vi går gjennom driften for å sikre oss en forsvarlig bruk av offentlige penger og gjør en vurdering av om OCA når de mål som er fastlagt i vedtekter og retningslinjer, sier Hadia Tajik til Kunstkritikk.

Kulturministeren fremholder at en slik gjennomgang ikke er uvanlig:

– Kulturdepartementet må drive kontroll med virksomheter som mottar statsstøtte. Det er ikke uvanlig å foreta gjennomganger av driften. Eksempelvis er det foretatt gjennomganger/evalueringer av flere knutepunktinstitusjoner de seneste årene innenfor områdene musikk og film. OCA ble sist evaluert i 2004. Det er snart ti år siden. Siden 2006 har OCA fått en betydelig økning i sine bevilgninger, og det er ikke unaturlig med en ny gjennomgang.

– Ble denne beslutningen om en gjennomgang tatt i samråd med styret i OCA?

– Styret er informert om at vi ønsker å gjøre denne gjennomgangen.

– Ble OCA varslet før Kulturministeren gikk ut i Dagbladet?

– Ja, det ble de via sin styreleder.

– Er det sendt noe brev e.l. til OCA?

– Vi har hatt tett kontakt med OCA ved flere anledninger. Vi jobber nå med å utforme et oppdragsbrev angående gjennomgangen. 

– Hva innebærer en slik gjennomgang?

– En slik gjennomgang skal bidra til at vi får belyst hele virksomheten for å forsikre oss om at OCA fungerer etter målsetningen, om vedtektene bør endres, om det finnes forbedringspotensial  og om det er andre måter virksomheten kan organiseres på.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!