Kunstakademiet i Tromsø
Nyhet 22.11.10

Huitfeldt vil ikke likebehandle Tromsøstudenter

Da kulturminister Anniken Huitfeldt fredag 19. november møtte representanter for Kunstakademiet i Tromsø, fastholdt hun at gjennomført kunstutdanning fra Tromsø ikke gir samme stipendrettigheter som tilsvarende utdanning fra Kunstakademiene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Representantene for Kunstakademiet i Tromsø: Geir Backe Altern, Line Dolmen og Ingeborg Annie Lindahl.

Som tidligere nevnt her på Kunstkritikk er årsaken til at Kunstakademiet i Tromsø ikke er oppført på linje med landets tre øvrige kunstakademier i forskriften om stipend basert på gjennomført kunstutdanning at stipendet ble innført i 2002, fem år før Kunstakademiet i Tromsø ble etablert.

«Prinsippet om likebehandling gjelder ikke for Kulturdepartementet,» konstateres det i en pressemelding fra Kunstakademiet i Tromsø etter at tre av de berørte, Line Dolmen, Geir Backe Altern og Ingeborg Annie Lindahl, som alle var blant de aller første som avla bacheloreksamen ved landets yngste og nordligste kunstakademi tidligere i år, møtte Anniken Huitfeldt vedrørende ordningen om stipend basert på gjennomført kunstutdanning.

I pressemeldingen fra Kunstakademiet i Tromsø rapporteres det at kulturministeren bekrefter urettferdighet, men understreker at det ikke er noen saksbehandlingsfeil at Kunstakademiet i Tromsø sine studenter ikke skal likebehandles med studenter fra Kunstakademiene i Oslo, Bergen og Trondheim.

«Huitfeldt begrunner forskjellsbehandlingen med at man ikke kan være rettferdig med alle. Huitfeldt holder på sin bokstavfortolkning av forskriften angående stipendet, og gjentar det hun sa i Stortingets spørretime 10. november. Kulturministeren ser ingen forskjell på en billedkunstner og kunstrelaterte yrker», heter det i pressemeldingen fra Kunstakademiet i Tromsø.

Huitfeldt avsluttet møtet med å poengtere at hele stipendordningen skal revurderes fordi den muligens er i strid med EØS-avtalen.

 1. Innlegg fra cecilie nissen

  Dessuten er det fantastisk talentløst av kulturministeren å gjøre seg upopulær innenfor et helt kunstfelt for 800 000,- eller hva det er. Hvorfor gidder hun det liksom?

 2. Innlegg fra cecilie nissen

  Enig med Jeremy Welsh! Og Dag Solhjell.

  Kulturministere n(og Arbeiderpartiet) snakker stadig om at alle skal med. Det gjelder visst ikke for Tromsø. Kunstakademiet i Tromsø vil nok komme et stykke ned på kommende studenters prioriteringslisten med dette. Jeg snakket med noen musikere fra Tromsø for en stund siden. De fortalte om hvor god energi kunstmiljøet har tilført byen. De trakk spesielt frem hvor reflekterte kunststudentene er omkring arbeidene sine, og at det er kjempeinspirerende også for musikkmiljøet.

  Synes virkelig NBK bør prøve å finne en alternativ løsning på dette.

 3. Innlegg fra Kristian Skylstad

  Og Jeremy… Sosiopater snur aldri.

 4. Innlegg fra Kristian Skylstad

  enig med Dag Solhjell

 5. Innlegg fra Jeremy Welsh

  Ikke nok med at det er urettferdig forskjellbehandling av Tromsø akademistudenter, men man må tolke det sann at ministeren ser ikke dette som trussel mot Tromsø akademiets fremtid. Hvilken kunststudent med muligheten til å velge vil frivillig dra til landets nordligste og mest isolert kunstutdanning for så å bli straffet etter endte studier? Så langt har akademiet i Tromsø visste seg å være en viktig og selvstendig tillegg til kunstutdanningen som finnes ellers i Norge. Den unge kunstscenen i byen vokser og trenger støtte for å etablere Tromsø som et viktig samtidskunstmiljø. Hva dette skal koste departementet er peanuts. Dama må snu!

 6. Innlegg fra Dag Solhjell

  Jeg foreslår at de utdannende kunstnerne fra Tromsø som en solidarisk aksjon blir tildelt stipendier fra Vederlagsfondet som forvaltes av NBK, med beløp som tilsvarer det Anniken Huitfeldt ikke vil gi dem.

  Det mener Dag Solhjell

 7. Innlegg fra Per Platou

  Kjære Anniken Huitfeldt, og kulturdept.
  Ikke la det gå prestisje i dette – det har denne regjeringen alt å tape på. De hittil 13 uteksaminerte studentene i Tromsø har gjennomført en utdanning der de har blitt forespeilet å bli innlemmet i samme system som de andre tre billedkunstutdanningene. Den innsats de har lagt for dagen har vært et vitalt og kjærkomment tilskudd i norsk kunstoffentlighet. Dette er småpenger, ja nærmest lommerusk, i statsforvaltningen – det må da finnes en måte å gjøre dette på en smidig måte uten å la det gå utover dem som har tatt tak og sådd frøene for så mye vekstpotensiale i Tromsø – jfr Kulturrådets støtte til 2 nye unge gallerier i byen som er basert på den samme utdanningen. Stipend/støtteordningene må gjerne diskuteres politisk, men da i full offentlighet og i forkant av påbegynt utdannelse – det tjener alle på. Akkurat nå framstår dette bare dypt urettferdig og politisk fjollete. Det er billig og enkelt å snu, ikke minst ift regjeringens egne uttalte ønsker og ambisjoner om hva norsk kulturliv skal være.

 8. Innlegg fra knut einar skjær

  Må si meg enig med Henrik her, altå!

 9. Innlegg fra Frithjof Eide Fjeldstad

  Hvordan skal man gå frem når ren logikk og rasjonell argumentasjon bare synes fåfengt? Her er rettferdigheten kastet på bålet, og fornuften med den.

 10. Innlegg fra cecilie nissen

  Dette er politikerarbeid helt blottet for innlevelse. Det som skjer er at disse studentene får et dårligere utgangspunkt enn de andre med tilsvarende utdannelse. Dette har også skjedd før som det nevnes over her. Fram til 97 (tror jeg det var), så fikk alle akademistudenter stipend under studietiden. Dette var fordi kunstnere hadde dårlige utstiker til å få normal lønnsinntekt etter endt utdannelse. Så fant noen ut at dette var urettferdig. Tror det var Krf eller Ap. Etter masse ramaskrik ble det nåværende etableringsstipendet innført, men da etter endt utdannelse. Det skjedde i 2002 (tror jeg) Dvs at de som gikk ut mellom 1998 og 2001 har mye mer i studielån enn andre med tilsvarende utdannelse. De som gikk ut i 2001 kom aller dårligst ut fordi de hadde fullt studielån gjennom hele utdannelsen, men ikke etableringsstipend etterpå. Jeg var i 99-kullet og husker at jeg tok opp dette med UKS, som sendte meg videre til NBK. Alle var enige i at dette var urettferdig, men jeg kan ikke huske at NBK gjorde noe som helst for å følge opp denne saken videre. Ihvertfall ikke noe som var synlig utad. De som nå starter karrieren sin med stipend får et forsprang foran de som ikke gjør det. Et stipend, selv om det ikke er stort, har mye å si i denne fasen. Og med tanke på den energien som kunstmiljøet i Tromsø viser, er dette også elendig distrikspolitikk. Det klages stadig over at kunstmiljøene sentraliseres rundt Oslo-området. Her ser man et nytt miljø komme på banen, og så trøkker man det ned istedet for å løfte det frem.

 11. Innlegg fra Christer Dynna

  For ordens skyld, så lyder kulturministerens svar under spørretimen som følger: «… Det er heller ikke slik at de studentene som studerer i utlandet, er inkludert i denne ordningen. Derfor vil jeg se på hele denne ordningen før jeg eventuelt inkluderer enkeltstudier.
  (…)
  Jeg forstår at det kan oppleves urettferdig for enkeltstudenter å bli utestengt fra denne ordningen, men det er altså slik at hvis vi inkluderer studentene i Tromsø, vil det være andre studenter som vil oppleve det samme. Så jeg ønsker ikke å ta inn en og en gruppe, men vil isteden se på ordningen som sådan.»

  Replikk: Jeg (Elisabeth Aspaker (H) ) stiller meg undrende til at det er kulturministeren som er utpekt til å svare på dette spørsmålet, for dette er en prinsipiell sak, dette handler om likebehandling av utdanninger etablert i Norge. (…)
  Og så synes jeg kanskje det er litt søkt at kulturministeren – når hun nå svarer – viser til at vi har noen studenter i utlandet som eventuelt også skulle vært inkludert i utdanningen. Nei, dette er en prinsipiell sak. Universitetet i Tromsø føler seg lurt, og det samme gjør studentene.

  Statsråd Anniken Huitfeldt svarer:
  Det er ganske mange andre kunststudenter enn de som er studenter i Tromsø, som ikke er inkludert i denne ordningen. Det er bl.a. bachelorstudenter i dans ved Universitetet i Stavanger, det gjelder Filmskolen i Lillehammer, bachelorstudiet i tradisjonsdans ved NTNU og Ole Bull Akademiet, Kunsthøgskolen i Oslo – scenografi og skuespill – og Kunsthøgskolen i Nord-Trøndelag.

  Elisabeth Aspaker (H) [12:29:00]: (…) Det har vært forskriftsendringer på høring, noe man hadde til hensikt å ha få ferdigstilt våren 2009. Nå har det ene kullet studenter gått ut i Tromsø, det neste kullet studenter har begynt i Tromsø, og fortsatt er det ingen ende på dette arbeidet.
  Når kan man da forvente at dette evalueringsarbeidet skal være avklart? (…)

  Statsråd Anniken Huitfeldt [12:29:53]: Ja, jeg er enig med representanten i at dette er et viktig spørsmål å få avklart. Jeg ønsker å gjøre dette så raskt som mulig, men det er også en del prinsipielle avklaringer som må gjøres, knyttet til bl.a. om vi skal inkludere utenlandske studenter i ordningen eller ikke. Men jeg har i hvert fall til hensikt å få avklart dette i forkant av neste søknadsfrist ved opptak til høyere utdanning.
  Lett sakset v/ CD.

 12. Innlegg fra Henrik Placht

  Det er en skandale. Det er helt utrolig at de forskjellsbehandler et kull nok en gang. Det samme skjedde også med kullet som gikk ut 2001 fra Bergen(mulig trondheim også?). Hvor er våre allierte og hvor i all verden er våre interesse organisasjoner? Det burde vært varfalting fra alle kunstnerorganisasjonene i korridorene. For hver kamp vi taper blir vi også svakere som yrkesgruppe. Kunstnere burde organisere seg på nytt og etablere en ny organisasjon som kan ivareta våre felles interesser. NBK; UKS og alle de andre er maktesløse ser det ut som.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!