Hal Foster

Oslo
Nyhet 27.09.11

Hal Foster til Oslo

Hal Foster.

Den 4.–5. november besøker den innflytelsesrike amerikanske kunsthistorikeren Hal Foster Oslo. Fredag 4. november går han på talerstolen på Litteraturhuset for å holde det årlige Forart-foredraget med tema Post Criticism. Den 5. november deltar han i et seminar på Nasjonalmuseet i Oslo som omhandler arven fra danske kunstneren Asger Jorn.

Post Criticism er en term som dukker opp blant annet i Hal Fosters egen innledning til boka The Anti-Aesthetic (1983), der han lister opp en rekke ulike definisjoner av begrepet postmodernisme: Noen kritikere, som Rosalind Krauss og Douglas Crimp, definerer i følge Foster postmodernisme som et brudd med modernismens estetiske felt, andre, som Gregory Ulmer og Edward Said, tar for seg representasjonspolitikk og «det post-kritiske objektet». Ulmer er den som går tettest inn på begrepet i denne boka, i essayet «The Object of Post-Criticism», der han argumenterer for at litteraturkritikken må lære av den moderne kunsten og at særlig collage/montasje er en anvendelig modell for den post-kritiske litteraturkritikken.

I Oslo vil Hal Foster særlig ta fatt i arven fra den såkalte «kulturkrigen» i overgangen mellom 1980- og 1990-tallet der konservative kritikere skapte en kompakt opposisjon og – i følge Foster – oppnådde en betydelig svekking av den kritiske akademiske og kuratoriske tradisjonen. I en presseutsendelse fra Stiftelsen Forart skriver Foster: «Hva er alternativene som tilbys? En feiring av skjønnhet? En bekreftelse av ren sanseopplevelse? Et håp om å «redistribuere det sanselige»? En tro på «det generelle intellektet»?» Og han avslutter: «Den post-kritiske tradisjonen skulle i utgangspunktet frigjøre oss fra tvangstrøyer (historiske, teoretiske og politiske), men den har for en stor del medvirket til en relativisme som har lite med pluralisme å gjøre.»

Foredraget fredag følges opp med et seminar lørdag om Asger Jorn. Her deltar Knut Stene-Johansen, Mikkel Bolt Rasmussen, Oda Wildhagen Gjessing og Helle Brøns, i tillegg til Hal Foster.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!