Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nyhet 25.02.11

Høring om Nasjonalgalleriets skjebne

Nasjonalgalleriet. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland.

Fredag 11. mars inviterer Stortingets familie- og kulturkomité til åpen høring om et representantforslag angående nasjonalmuseets fremtid.

Forslaget fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen (Frp) og Trine Skei Grande (V), som begge har engasjert seg som motstandere av planene om å flytte Nasjonalgalleriets samlinger til det planlagte nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomten i Oslo, går ut på at Stortinget skal be regjeringen fremme en helhetlig sak om fremtidig struktur og lokalisering for nasjonalmuseet – herunder Nasjonalgalleriets fremtid – «for å sikre en bred, demokratisk behandling hvor alle sider av saken kan bli belyst».

I forslagsteksten karakteriserer Thomsen og Grande det som «høyst betimelig å få en debatt omkring hele museumssaken generelt», men de beskriver saken om flytting eller bevaring av Nasjonalgalleriet som spesielt presserende. De legger vekt på at mange opplever regjeringens behandling av saken som udemokratisk, og konkluderer: «Argumentene regjeringen har presentert for flyttingen er ikke entydige, kritikken består, Stortinget har fortsatt ikke fått delta i prosessen og store fagmiljøer sitter foreløpig igjen med en følelse av å ha blitt overkjørt og ignorert av myndighetene. Slik skal det ikke være, og forslagsstillerne mener derfor det er på høy tid å la Stortinget få behandle en sak som har både kulturelle og økonomiske konsekvenser for landet».

Fristen for å anmode om høring er 7. mars kl 12.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!