Nyhet 20.10.16

Fra Bergen Assembly til UKS

UKS holdt til i Lakkegata i Oslo fra 2003 til 2014. Etter dette har foreningen hatt tilhold i midlertidige lokaler i Kristian Augusts gate og St. Olavs gt. 3, Oslo. Foto: UKS.

UKS holdt til i Lakkegata i Oslo fra 2003 til 2014. Etter dette har foreningen hatt tilhold i midlertidige lokaler i Kristian Augusts gate og St. Olavs gt. 3, Oslo. Foto: UKS.

Rhea Dall (f. 1980) er ansatt som ny daglig leder for Unge Kunstneres Samfund (UKS). Den danske kuratoren tiltrer i den fireårige åremålsstillingen ved årsskiftet.

– Rhea viser et dypt engasjement for hvordan kunstnere arbeider. Hun har solid forståelse og interesse for både de faglige og de politiske sidene knyttet til utstillinger og kunstnerisk program. Dette er noe vi ser som en veldig god match med UKS som samfunn for kunstnere, som medlemsorganisasjon og som visningssted, sier styreleder Ruben Steinum i en pressemelding fra UKS.

Sammen med Kristine Siegel utgjør Rhea Dall kuratorduoen PRAXES, som i år er kunstneriske ledere for én del av Bergen Assembly, der de siden mars har vist en rekke utstillinger og performancer med amerikanske Lynda Benglis og britiske Marvin Gaye Chetwynd. Dall og Siegel startet PRAXES Center for Contemporary Art i Berlin i 2013, som et alternativt visningskonsept der kuratorene arbeider med en serie utstillinger og arrangementer med to kunstnere over et halvår av gangen.

Rhea Dall tegnet av Jenz Koudahl for Morgenbladet Kunstkritikk.

Rhea Dall tegnet av Jenz Koudahl for Morgenbladet Kunstkritikk.

Dall er utdannet ved Københavns Universitet, der hun for tiden er Ph.D-stipendiat med en avhandling om kunst og utdanning. Hun var kuratorassistent på den 5. og 6. Berlinbiennalen, og var koordinator for de danske og nordiske paviljongene på Veneziabiennalen i 2009. Før hun opprettet PRAXES var hun kurator på Kunsthall Charlottenborg i København, der hun blant annet sto bak utstillinger med sveitsiske Corso Multisala, danske Nina Beier og tyske Clemens von Wedemeyer. Det siste året har Dall også vært en bidragsyter til nettidsskriftet Kunstkritikk.

– UKS er en av Oslos og Norges kjerneinstitusjoner for samtidskunst, et særlig sted som fungerer både fagpolitisk og som møteplass og utstillingsplattform, og som har hatt stor betydning i mange år. Å være med på å lede denne institusjonen på vei til en ny plassering, og dermed ha tid og plass til å tenke over husets fremtidige funksjon, rammer og muligheter – både i Norge og som del av en internasjonal samtale om «hvordan og ut ifra hvilke parametere vi utstiller i dag» – synes jeg er utrolig spennende, skriver Dall på epost til Kunstkritikk.

På nåværende tidspunkt er det Dall omtaler som «huset» en nokså prekær og uavklart størrelse. UKS holder for tiden til i små, midlertidige lokaler i St. Olavsgate, og den fremtidige plasseringen er uviss. En flerårig utredning i samarbeid med Fotogalleriet, Forbundet Frie Fotografer og 0047 om samlokalisering har foreløpig ikke gitt resultater.

Om sitt kjennskap til den yngre norske kunstscenen skriver Dall:

– Ut over at jeg selvfølgelig er blitt halvt bergenser i løpet av det siste året, er vel en av fordelene ved å velge meg som ny daglig leder at jeg ikke er viklet for dypt inn i fraksjoner i den yngre kunstscenen, og derfor kan se den med forholdsvis friske øyne.

Med sine snart hundre år er Unge Kunstneres Samfund en av landets eldste kunstnerorganisasjoner, med omlag 750 medlemmer. UKS ble stiftet i 1921, og fungerer både som fagpolitisk medlemsorganisasjon og som visningssted. Gjennom hele 2000-tallet har UKS’ daglige ledere hatt kuratorbakgrunn. Johanne Nordby Wernø, som har vært daglig leder siden 2013, trakk seg i sommer på grunn av uenigheter med styret om strategi for å finne permanente lokaler. Wernø går videre til et engasjement som «cultural officer» på generalkonsulatet i New York.

Daglige ledere før Nordby Wernø har vært svenske Linus Elmes (2009-13), Helga-Marie Nordby (2005-09), Trude Iversen (2001-2005) og Jørn Mortensen (1994-2001).

Unge Kunstneres Samfund i St. Olavs gt. i Oslo. Foto: UKS.

Unge Kunstneres Samfund i St. Olavs gt. i Oslo. Foto: UKS.

 1. Innlegg fra Johanne Nordby Wernø

  Beste Kunstkritikk!

  Jeg er fryktelig sent på ballen – det tar visst litt tid å flytte til Amerika – men tillater meg likevel en kommentar omkring UKS’ flytteprosess og eiendomsmarkedet i Oslo. Jeg har altså forlatt organisasjonen, men har fortsatt et stort hjerte for den, og en like stor interesse for nevnte eiendomsmarked og hva dets utvikling innebærer for den kunstneriske infrastrukturen i Oslo.

  Simen Joachim Helsvig skriver i sin sak om UKS’ glitrende nye leder Rhea Dall: “UKS holder for tiden til i små, midlertidige lokaler i St. Olavsgate, og den fremtidige plasseringen er uviss. En flerårig utredning i samarbeid med Fotogalleriet, Forbundet Frie Fotografer og 0047 om samlokalisering har foreløpig ikke gitt resultater.”

  Jeg tør anta jeg har alle fire nevnte organisasjoner i ryggen når jeg sier at det er en ren faktafeil at samarbeidet Kreativt Naboskap ikke “ga resultater”, med mindre man har en naiv oppfatning av hva det krever å flytte en institusjon i hovedstaden i dag. Det tør jeg si ettersom også jeg, da UKS’ relokaliseringsresearch tok til, var naiv med tanke på hvor langvarig arbeidet ville bli.

  Saken fremstiller det som om det eneste “resultat” som ville telt, var nye lokaler som pr dags dato forlengst var innviet for publikum. Men det er naivt av Helsvig, og var naivt av UKS, å tro at en flytting skulle kunne gjennomføres på et par år (?) ved siden av ordinær drift. Det tok både f.eks. Dansens Hus og Fellesverkstedet årevis å flytte, og det samme vil trolig være tilfelle for Unge Kunstneres Samfund — DERSOM man skal holde fast på ambisjonen om at ny lokalisering, inkl. finansieringsmodell, skal svare til kriteriene om langsiktighet og stabilitet for institusjonen, og gjerne gagne foreningen økonomisk over tid. Det vil si, dersom man ikke velger en god, gammeldags leieavtale som mest sannsynlig sikrer foreningene fortsatt status som kasteball i markedet, et marked som for mindre pengesterke aktører har blitt en brutal jungel i løpet av de siste årene.

  Samarbeidet UKS gjorde med de tre partnerinstitusjonene, med Espen Røyseland fra 0047 som prosjektleder, ga altså ”resultater”: én mulighetsstudie og en ny publikasjon på vei; bidrag til det viktige offentlige ordskiftet om Oslos byutvikling; og mest av alt nye kontaktnettverk og kraftig høynet kompetansenivå i samtlige styrer og administrasjoner, som gjør det langt mer sannsynlig at de faktisk vil lykkes med å sikre gode nye lokaler for disse viktige institusjonene. Jeg følger spent med!

  Beste hilsen
  Johanne Nordby Wernø, for tiden i New York

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!