Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø
Nyhet 05.06.15

Forlater Nord-Norge

Axel Revold, Natt, 1927. Dette og andre utvalgte verk fra professor Viggo Hagstrøms samling  vises i utstillingen Kunstsamleren, som åpner på Nordnorsk Kunstmuseum 13. juni.

Axel Revold, Natt, 1927. Dette og andre utvalgte verker fra professor Viggo Hagstrøms samling vises i utstillingen Kunstsamleren, som åpner på Nordnorsk Kunstmuseum 13. juni.

Etter åtte år som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, forlater Knut Ljøgodt institusjonen når hans andre åremålsperiode går ut vårsemesteret 2016.

– Det har vært fantastisk å få lov til å være med på å utvikle institusjonen. Det gode samarbeidet med et støttende styre, dyktige kolleger samt eksterne partnere har vært avgjørende, sier Ljøgodt i museets pressemelding.

Ljøgodt sto bak utstillingen Peder Balke. Visjon og revolusjon i 2014, som også ble vist i National Gallery i London. Den ble sett av over 230.000 mennesker. For denne utstillingen mottok Nordnorsk Kunstmuseum nylig Kritikerprisen 2014.

Ljøgodt tok også initiativ til etableringen av Kunsthall Svalbard, som åpnet i Longyearbyen tidligere i år. Museet opplyser at han vil fungere som kurator for kunsthallens program ut 2016.

Direktør Knut Ljøgodt ved åpningen av Kunsthall Svalbard. Foto: Yngve Olsen Sæbbe.

Direktør Knut Ljøgodt ved åpningen av Kunsthall Svalbard. Foto: Yngve Olsen Sæbbe.

Styreleder for Nordnorsk Kunstmuseum, Tove Veierød trekker i pressemeldingen frem at Ljøgodt i tillegg til institusjonens innkjøp av sentrale verker har arbeidet mot samlere og andre med tanke på donasjoner. Museet mottok i fjor nærmere hundre verker av Olav Christopher Jenssen som donasjon fra kunstneren selv og er nå i ferd med å overta deler av jurist Viggo Hagstrøms samling som testamentarisk gave.

Veierød fremhever at de offentlige bevilgningene er fordoblet i Ljøgodts tid, og at han også har gått nye veier for å skaffe ekstern finansiering.

Knut Ljøgodt oppgir at det delvis er personlige årsaker til at han ikke har søkt om forlengelse av åremålet som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

– Min mann bor i Oslo, og det har etterhvert blitt slitsomt å bo alene her i nord og å reise frem og tilbake mellom Tromsø og Oslo. I tillegg har jeg foreldre utenfor Oslo som ikke blir yngre. Jeg planlegger å benytte anledningen til å ta meg et friår for å arbeide med prosjekter som jeg ikke har hatt tid til å gjennomføre som direktør; blant annet er jeg involvert i et par større utstillingsprosjekter utenfor Norge, sier Ljøgodt til Kunstkritikk.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!