Nyhet 30.09.10

Fem gallerier får millionstøtte

Norsk Kulturråd har i rådsmøtet den 28. desember bevilget totalt 5,3 millioner i støtte til kunstnerstyrte visningssteder. Støtten skal fordeles over tre år.

Timothy Furey, The Savage Innocents, 2010. Fra åpningsutstillingen på visningsstedet1857.

I Oslo får 1857 og Dortmund Bodega 1,2 millioner kroner hver. I Bergen får Entrée samme støttebeløp. I Tromsø får Kurant og Jet Pascua henholdsvis 0.9 og 0,8 millioner kroner.

Ordningen med øremerkede midler til kunstnerstyrte visningssteder er ny i 2010. Formålet er å styrke og profesjonalisere kunstnerstyrte visningssteder som er i etableringsfasen, og bidra til større forutsigbarhet i planlegging og drift. Ordningen er et prøveprosjekt.

I vurderingen av søknadene har Norsk kulturråd lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet, at stedet inkluderer flere kunstnere i sin virksomhet og utforsker publikumstilgjengelighet på ulike måter.

 1. Innlegg fra Ellen Røed

  Gratulerer til kunstfeltet med at en slik ordning endelig finnes og gratulerer dere som har fått støtte! Bra jobba Kalle, med fler.

 2. Innlegg fra Kalle Øen

  Til Alfred Vaagsvold

  Til prøveordningen med driftsstøtte til kunstnerstyrte visnngssteder ble det behandlet 37 søknader. Tiltakene er fylkesvis fordelt slik: Troms 2, Sør-Trøndelag 2, Hordaland 7, Rogaland 2, Buskerud 2, Akershus 3, Oslo 17 og tiltak i utlandet 2.

  Prøveordningen er ny og pt mottar ingen andre enn de fem som ble tildelt midler slik støtte.

  Mvh

  Kalle Øen, rådgiver Norsk kulturråd

 3. Innlegg fra nils rune

  Mazel tov

 4. Innlegg fra Alfred Vagsvold

  I begrunnelsen for tildeling av midler til kunstnerstyrte visningssteder for billedkunst, vektlegges geografisk spredning.
  To av fem tildelinger skjer til Oslo. Hvor mange visningssteder utenfor Oslo har søkt? Hvor mange visningssteder med støtte fra NK finnes allerede i Oslo?
  Det er vanskelig å få kunsten ut til folket nord for Sinsenkrysset.

  Med vennlig hilsen Alfred Vaagsvold.

 5. Innlegg fra endre mathistad

  fett da, grattis bodega

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!