Nyhet 18.12.15

Felles lobby ga millionløft

Aernoudt Jacobs, Tin Space, Kristiansand Kunsthall. Foto: Tor Simen Ulstein.

Aernoudt Jacobs, Tin Space, Kristiansand Kunsthall. Foto: Tor Simen Ulstein.

«Millionløft til kunsthaller og visningssteder» var overskriften da Kulturrådet offentliggjorde tildelingene i driftstøtteordningen for 2016 tidligere denne uken. Løftet var allerede varslet i kulturbudsjettet for neste år, der 5,5 millioner kroner ble øremerket økt støtte til kunsthaller og større kunstforeninger. Nå er det klart at Kunsthall Oslo, Kunsthall Trondheim, Kunsthall Stavanger og Kristiansand Kunsthall har kommet inn i Norsk kulturråds ordning for årlig driftstøtte med 1,2 millioner kroner hver, mens Kunsthall Grenland får 800.000 kroner. Oslo Kunstforening og Tromsø Kunstforening får begge hevet støtten fra 400.000 kroner til 1,2 millioner.

Råds- og fagutvalgsmedlem Geir Haraldseth i Kulturrådet forteller Kunstkritikk at Kulturrådet har satset på kunsthaller over tid, men at det først ble mulig med en betydelig og bred heving av støtten i år:

– Vi har vært med på å løfte kunsthallene gjennom arenautviklingsmidler og prosjektstøtte i flere år, men når porteføljen nå har havnet hos oss kan vi selv sette agendaen for driftstøtte. Det skjedde mye raskere enn vi hadde forventet.

Endringen Haraldseth sikter til er omleggingen av driftsstøtten til kunst- og kulturorganisasjoner fra statsbudsjettets post 74 til en ny tilskuddsordning som forvaltes av Kulturrådet, som dermed står friere til å disponere midlene.

Cecilie Nissen.

Cecilie Nissen.

– Da vi overtok ansvaret for tildelingene fra og med 2015 var det ingen nye driftsmidler. Da de 5,5 millionene kom for 2016, kunne vi legge på litt ekstra. Da Kunstnerforbundet og Kunstforeningene i Tromsø og Oslo kom inn i ordningen i 2013 var det med 400.000 kroner i støtte, noe som bare så vidt lot dem få beina innenfor døra. Vi ønsket å gi kunsthallene en bedre start, sier Haraldseth, som tilføyer at kunsthallene som nå har fått driftstøtte må forholde seg til vederlagsavtalen, hvilket også vil løfte kunstnerøkonomien.

Cecilie Nissen er leder for Kristiansand Kunsthall, og er svært fornøyd med at de mellomstore institusjonene nå har fått langsiktig støtte. Det tror hun blant annet skyldes at kunsthallene har drevet felles lobbyarbeid. I sommer ble samarbeidet formalisert med opprettelsen av organisasjonen Kunsthallene i Norge, der Oslo Kunstforenings Marianne Hultman er leder og Nissen er nestleder.

 – Jeg tror det har hjulpet at vi har jobbet aktivt mot departementet, kulturkomiteen på Stortinget og Kulturrådet. Vi har erfart at politikere ofte har liten oversikt over kunstfeltet, og ikke forstår forskjellen mellom en kunsthall, et museum, en kunstforening eller et kunstnerstyrt galleri, sier Nissen til Kunstkritikk.

I Kulturrådets driftstøtteordning inkluderes innholdsproduksjon, og institusjonene kan bare unntaksvis søke om ytterligere prosjektstøtte. For Kristiansand Kunsthall innebærer ordningen dermed først og fremst større forutsigbarhet.

Fra utstillingen Correspondesces med Mette stausland og Robert Wood, Kristiansand Kunsthall. Foto: Tor Simen Ulstein.

Fra utstillingen Correspondesces med Mette Stausland og Robert Wood, Kristiansand Kunsthall. Foto: Tor Simen Ulstein.

– Vi har mottatt flerårig støtte gjennom ordningen Rom for kunst, i tillegg til prosjektstøtte. I fjor fikk vi 900.000 kroner totalt fra Kulturrådet, det samme året før. Det viktigste med driftstøtteordningen er at vi kan planlegge mye lenger fram i tid, det er viktig både for oss og for kunstnerne. Jeg har for eksempel ikke kunnet sette opp et budsjett før vi fikk beskjed om tildelingen på tirsdag. Når vi i tillegg fikk mer enn tidligere er vi superfornøyde. Men dersom vi virkelig skulle tenke ambisiøst burde budsjettet være det dobbelte, sier Nissen.

For Kristiansand Kunsthall er den reelle økningen altså 300.000 kroner. Også de andre kunsthallene har fått støtte fra Norsk kulturråd tidligere:

For Kunsthall Oslo er økningen på 200.000 kroner. De har mottatt 1 million de siste tre årene, i tillegg har de fått midler til enkeltutstillinger. Kunsthall Stavanger har hatt flerårig støtte gjennom Kulturrådets ordning Rom for Kunst. De har mottatt 500.000 kroner de to siste årene. I tillegg har de fått mindre beløp gjennom prosjektstøttemidler. Kunsthall Trondheim står i en særstilling ettersom de har hatt midlertidige lokaler siden 2013, og først flytter inn i permanente lokaler høsten 2016. I 2015 har de mottatt 600.000 kroner fra Kulturrådet. Kunsthall Grenland mottok 1 million kroner for perioden 2014 til 2016. Oslo Kunstforening har mottatt årlig driftstøtte over statsbudsjettet siden 2014, og fikk sammenlagt 600.000 kroner i 2015, inklusiv prosjektstøtte, og vil dermed få doblet tilskuddene. Tromsø Kunstforening er også blant kunstforeningene som har fått 400.000 kroner årlig. I 2015 fikk de til sammen 700.000 kroner.

Aernoudt Jacobs, Tin Space, Kristiansand Kunsthall. Foto: Tor Simen Ulstein.

Aernoudt Jacobs, Tin Space, Kristiansand Kunsthall. Foto: Tor Simen Ulstein.

Tallene varierer altså, men konklusjonen er at for de fleste av kunsthallene og kunstforeningene innebærer de nye tilskuddene en markant økning i støttemidler, i tillegg til større stabilitet. Det er også tydelig at mange av institusjonene har vært underfinansiert i lengre tid. De som har kommet inn i ordningen er naturlig nok svært fornøyde, men flere spør seg også om det er tilstrekkelig. Intendant ved Tromsø Kunstforening Leif Magne Tangen sier til Kunstkritikk:

– Jeg ønsker velkommen en situasjon der Kulturrådets årlige driftstøtte også inneholder midler til produksjon. Men 1,2 millioner er ikke nok til å gi kunsthallene det løftet de både trenger og fortjener.

Kunstkritikk spør Cecilie Nissen om Kunsthallene i Norge har lagt fram forslag til politikerne om hva slags beløp som er nødvendig for å holde et høyt nivå for kunsthallene?

 – Nå har hver av kunsthallene søkt individuelt, men i det siste møtet jeg hadde med Kulturdepartementets statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag sa jeg at 3 millioner til hver kunsthall fra staten er et realistisk nivå hvis man skal holde ambisiøse utstillinger gjennom hele året, sier Nissen.

Andre institusjoner som er kommet inn på Kulturrådets driftstøtteordning fra 2016 er Fellesverkstedet, Kunstsentrene i Norge (KIN) og Forbundet Frie Fotografer.

Lars Morell, Shadow Canva og Silent Codes, Kristiansand Kunsthall. Foto: Tor Simen Ulstein.

Lars Morell, Shadow Canva og Silent Codes, Kristiansand Kunsthall. Foto: Tor Simen Ulstein.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!