Kunst i offentlige rom (KORO)
Nyhet 14.09.12

Direktørstilling for KORO lyses ut på ny

Gro Kraft, nåværende direktør for KORO.

Som Kunstkritikk har meldt tidligere, kom det inn 9 søkere til stillingen som direktør for Kunst i offentlig rom (KORO), som var utlyst før sommeren. Blant søkerne er dagens direktør Gro Kraft, tidligere dekan ved Kunstakademiet, George Morgenstern, og seniorrådgiver ved KORO, Bo Krister Wallström. Kulturdepartementet har nå bestemt seg for å lyse ut stillingen på ny.

Kommunikasjonssjef i Kulturdepartementet, Hanne Gjørtz, opplyser til Kunstkritikk at departementet ønsker et bredere vurderingsgrunnlag i tilsettingsprosessen. Dette mener altså departementet, selv om dagens direktør er bland søkerne.

Departementet fremholder at KORO er Norges største kunstprodusent, og at stillingen følgelig er svært viktig i norsk kunstliv.

– Det er derfor spesielt viktig at Kulturdepartementet som tilsettende myndighet, har et mer omfattende grunnlag for å foreta rekrutteringen enn det som nå foreligger, sier Gjørtz til Kunstkritikk.
 
Kulturdepartementet ønsker fortsatt at tilsetting skal skje i løpet av året. Krafts åremål løper ut i januar 2013.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!