Bergen Kunsthall, Bergen
Nyhet 05.10.10

Betydelig tilskuddsøkning for Bergen Kunsthall

Regjeringen har i dag lansert statsbudsjettet for 2011, herunder kulturbudsjettet. Feltet visuell kunst, arkitektur og design gis en samlet økning på 16, 2 millioner. Blant de tydeligste satsningene i denne delen av kulturbudsjettet er satsningen på Bergen Kunsthall, som gis økte tilskudd på hele 1,1 millioner. Kunsthallen støttes dermed med ca. 5,2 millioner totalt og er nesten på høyde med Kunstnernes Hus som ligger på ca. 6,5 millioner.

Intendant ved Bergen Kunsthall, Solveig Øvstebø. Foto: Mariann Enge.

For øvrig meldes det at det gis et tilskudd på 160 millioner kroner til prosjektering av Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen. Vestfossen Kunstlaboratorium gis en økning på 0, 3 millioner. Nordnorsk Kunstmuseum har fått en samlet økning på 1,5 millioner kroner i årlig driftstilskudd til en styrking av innkjøp og samlingsforvaltning. Henie Onstad kunstsenter har fått økning på 0,5 millioner kroner til å styrke arbeidet med modernisme og samtidskunst. Videre er Vestfoldmuseene gitt en realøkning på 0,4 millioner kroner for å styrke aktiviteten ved Haugar Vestfold Kunstmuseum. Det er også gitt økning til museer der kunstenheter inngår. Dette gjelder Museene i Sør-Trøndelag og Musea i Sogn og Fjordane.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!