Berlinbiennalen, Berlin
Nyhet 09.06.10

Berlin-blogg 1

Fra pressekonferansen.

Berlin-biennalens pressekonferanse er nettopp avsluttet i et religiøst kulturhus i bydelen Kreuzberg. Biennalen behandlet pressekonferansen som en miniåpning med offisielle taler og relativt lite substans. Kurator Kathrin Rohmberg forsøkte å forklare biennalens omgang med begrepet «virkelighet».

Hun understreket at biennalens behandling av realisme og virkelighet ikke er av dokumentarisk karakter, men et spørsmål om subjektiv produksjon av virkeligheter.

– Virkeligheten har forandret seg radikalt siden slutten av 1990-tallet. Det er blitt vanskeligere å gripe og å beskrive dagens virkelighet. Et av de store paradoksene som ligger til grunn for denne utstillingen er opplevelsen – etter murens fall – av å leve i et forenet Europa, en felles virkelighet, samtidig som vi opplever en fornektelse av denne viirkeligheten, en eskapisme. Den 6. Berlinbiennalen reiser viktige spørsmål om kunstens rolle i denne situasjonen. For det finnes håp. Kunsten kan lede til nye erfaringsmodeller som kan hjelpe oss å gripe virkeligheten rundt oss, sa Kathrin Rhomberg under pressekonferansen.

Rohmberg snakket også om behovet for en begrensning av utstillingens format.

– Vi opplever en stor grad av eksess og overdrivelse innen kunstfeltet. Derfor trenger vi muligheter til konsentrasjon.

– Denne konsentrasjonen kommer til uttrykk både i begrensningen av antall kunstnere og begrensningen av antall ulike uttrykk, sa Rhomberg.

Fotografen Michael Schmidt (f. 1945) er valgt som en gjennomgangsfigur i utstillingen. Rhomberg betegnet hans fotoserie Frauen som «ikke-heroisk».

– På slutten av 1990-tallet ble en ny type kvinne synlig i det urbane landskapet. Michael Schmidt la merke til dette og skapte denne fotoserien som vises blant annet på trykksaker og markedsføringsmateriell samt på posters rundt i Berlin. Schmidt gjør et beskjedent men tydelig inngrep i folks hverdagsliv sa Rhomberg.

På bildet: Kathrin Rhomberg (kurator), Gabrirle Horn (styreleder), Hortensia Völckers (Kulturstiftung des Bundes).

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!