NBK
Nyhet 18.10.10

Arrangerer møte om overføringen til Kulturrådet

Da statsbudsjettet for 2011 ble lansert 5. oktober, ble det klart at store deler av kulturbudsjettet fra og med 2011 er overført til Norsk kulturråd, som skal fordele midlene videre til de enkelte tilskuddsmottakerne. De berørte tiltakene er sikret sitt nåværende støttebeløp ut 2012, men fra 2013 ligger ansvaret fullt og helt hos Norsk kulturråd.

Gjert Gjertsen, daglig leder i NBK.

Det har hittil ikke vært så mye debatt om overføringen, men Norske Billedkunstnere, NBK, har nå tatt initiativ til å samle representanter for berørte organisasjoner og institusjoner til et møte, i morgen tirsdag 19. oktober, kl 14 i Tegnerforbundets galleri. Blant de berørte er Landsforeningen Norske Malere LNM, Norsk Billedhoggerforening NBF, Tegnerforbundet TF, Norske Grafikere NG, Norske Tekstilkunstnere NTK , og Unge Kunstneres Samfunn UKS og herværende nettsted, Kunstkritikk.

– Vi har inntrykk av de fleste er usikre på hva de skal mene om dette, og arrangerer dette møtet for å forsøke å komme frem til en omforent holdning, sier Gjert Gjertsen, daglig leder i NBK, som kan fortelle at interessen fra folk i kunstfeltet for en slik diskusjon ser ut til å være så stor at de nå vurderer om de må flytte møtet fra Tegnerforbundet til et større lokale.

– Jeg har bare masse spørsmål, sier Gjert Gjertsen i NBK, da Kunstkritikk spør hva han selv tenker om omleggingen. Men han oppgir som et mulig positivt moment at det kan være greit at tildelingene ikke er politisk styrt. Imidlertid trekker han frem som viktig at den gamle tilskuddsordningen definerte noen faste poster som gjør det mulig å arbeide langsiktig, og antyder at det kan se ut som et utslag av høyreorientert ideologi å skulle sende disse til Kulturrådet for stadig ny vurdering.

– Usikkerheten forsterkes av at Norsk kulturråd også er i endring, nå som rådet skal slås sammen med ABM, med Anne Aasheim som nyutnevnt direktør, påpeker Gjertsen overfor Kunstkritikk.

Les også kommentar av Kunstkritikks ansvarlige redaktør Jonas Ekeberg, publisert 5. oktober.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!