Moderna Museet Stockholm, Stockholm
Nyhet 11.10.10

Ser spesialisering som et av vår tids problemer

I et intervju i The Art Newspaper, hvor han uttaler seg om sine planer som påtroppende direktør ved Moderna Museet i Stockholm, sier Daniel Birnbaum at han anser spesialisering for å være et av vår tids problemer.

Påtroppende direktør for Moderna Museet, Daniel Birnbaum. Foto: Moderna Museet.

– Det er mange kunstnere som arbeider innenfor ulike felter. Et stort museum som Moderna Museet kan rive ned veggene mellom kunst og litteratur, for eksempel, og jeg vil forsøke å gjøre slike ting, sier Birnbaum i intervjuet.

På spørsmål om hva slags utstillinger han mer konkret planlegger, svarer Birnbaum at det er tanker om en utstilling som kombinerer performance og maleri. Han nevner også at det i 2011 er førti år siden Situasjonistisk Internasjonale hadde sin femte konferanse i Gøteborg, og at han ser det som en god anledning til å se nærmere på arven etter dem.

Birnbaum, som siden 2001 har vært direktør for Städelschule i Frankfurt, sier at han godt kunne tenke seg å vise mer tysk kunst, men at han også er opptatt av å gjøre museet mindre eurosentrisk.

– I likhet med nesten alle store europeiske museer er Moderna eurosentrisk. Vi vet alle at det er viktige kunstnere i Kina, India og Midtøsten – å vise mer av dem er noe som vi alle burde arbeide med, sier Daniel Birnbaum til The Art Newspaper.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!