Nyhet 29.09.11

35 prosent økning for Kunstkritikk

Kunstkritikks redaktør Jonas Ekeberg (til venstre) med København-redaktør Pernille Albrethsen, Stockholm-redaktør Kim West og Kunstkritikks første redaktør (2003-2005), Jon-Ove Steihaug.

Kunstkritikk lanserte den 19. mai to nye utgaver: En nordisk og en internasjonal. Dette har medført at det i sommer var 35% flere besøk på nettsidene enn i tilsvarende periode i fjor. I rene tall hadde Kunstkritikk 95147 besøk i firemånedersperioden 19. mai til 18. september, mens tilsvarende tall for 2010 var 70097.

Det norske besøket økte i sommer med 20%. Besøket fra Sverige og Danmark økte med tilnærmet 200% og utgjør nå 13% av det totale besøket.

En av tilbakemeldingene vi har fått fra våre lesere og annonsører er at de synes det er liten forskjell på den norske og den nordiske utgaven. Dette er vi helt enige i! Vi har til nå tenkt at norske lesere ønsker nyheter fra Sverige og Danmark og vice versa.

Forsøk med rendyrking

Samtidig ser vi at det virker unaturlig å ha to utgaver dersom de er tilnærmet like. Vi gjennomfører derfor nå et forsøk med en større grad av rendyrking av de ulike utgavene. Samtidig tar vi deg som leser med på råd: Ønsker du en egen norsk utgave med rendyrket norsk profil eller ønsker du å få alt på et sted, kanskje i en felles norsk/nordisk utgave?

Ta vår leserundersøkelse her. Det tar kun fem minutter. På forhånd takk for bidraget.

  1. Innlegg fra Edward R Hansen

    Påfallende hvordan norsk kunstliv hele tiden lar seg bli en tumleplass for “det nordiske samarbeidet”, og slipper til Sverige og Danmark på sine arenaer uten at det er så nevneverdig mye tilsvarende å snakke om på deres egne banehalvdeler. Nå er kanskje spesiellt svensk men også dansk kunstliv preget av en i større grad hirarkisk og noe mer konservativ dynamikk enn det norske, som kanskje er mer uavhengig og derfor lar nye idéer vokse fort. Noe de andre landene helt forståelig vil ha en bit av. Og jeg har på ingen måte noe i mot et nordisk samarbeid, bare så det er poengtert. Men jeg kan ikke la være å bli litt provosert av denne tendensen når jeg etter å ha bodd og arbeidet i begge disse naboland vet hvor lite av norske krefter de slipper til. Vektskåla er litt for tung på norsk side. Kanskje man burde benytte en utvekslings-modell for å sikre at de andre landene i større grad får norsk kunst til sine arenaer. Hvor mange nordmenn finnes i ledende posisjoner det i svenske og danske kunstfeltet. Forstyrrende få i forhold til hvor mange kompetente det finnes…og igjen hvor mange svenske og danske som har slike posisjoner i Norge. Det er et eller annet som ikke stemmer. Hvis Norge skal fortsette å være den arenaen som slipper til alle andre, så bør vi kunne forvente litt mer tilbake av dem, det er bare det jeg seier.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!