Nyhet 25.03.15

13 statlige kritikerstipend

Raoul Hausmann, The Art Critic, 1919-1920.

Raoul Hausmann, The Art Critic, 1919-1920.

I dag ble tildelingslistene for Statens kunstnerstipend for 2015 offentliggjort. Totalt er 894 kunstnere tildelt stipend. Bevilgningen for 2015 er på nærmere 280 millioner kroner, inkludert flerårige stipender som er tildelt tidligere år og som fortsatt løper.

I kulturbudsjettet for 2015 ble det avsatt midler øremerket en økning av antall stipend til kritikere. Mens det i 2014 ble tildelt fire arbeidsstipend til kritikere, deles det i år ut hele 13 arbeidsstipend til denne yrkesgruppen. For første gang deles det ut tre 2-årige kritikerstipend – de øvrige ti stipendene er 1-årige. Blant mottakerne som hovedsakelig eller delvis skriver kritikk av billedkunst, er Kjetil Røed (2-årig), Line Ulekleiv (1-årig), Torunn Liven (1-årig) og Susanne Christensen (1-årig). Samtlige er eller har vært bidragsytere i Kunstkritikk.

I følge pressemeldingen fra Norsk kulturråd har de 24 stipendkomiteene fra ulike fagområder til sammen behandlet over 8000 søknader, fra mer enn 4000 kunstnere. Det vil si at bare rundt 20% av søkerne mottar stipend.

Årets tildelinger består av 173 ordinære arbeidsstipend, 82 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, 33 stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere, 403 ordinære diversestipend og 203 diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Arbeidsstipendene utgjør kr 210 000 pr. år i 2015. Stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere utgjør kr 233 385.

Også Norske Billedkunstnere offentliggjorde sine stipendlister i dag, med oversikt over tildelinger fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!