ARoS Triennial: The Garden - End of Times, Beginning of Times.

– The Present & The Future


Oscar Lhermitte, Ackroyd & Harvey, Cyprien Gaillard, Mark Dion, Fujiko Nakaya, E.B. ITSO, Pia Sirén, Rune Bosse, Ismar Cirkinagic, Sif Itona Westerberg, Elmgreen & Dragset, Lucien Castaing-Taylor and Véréna Paravel, Doug Aitken, Bjarke Ingels Group (BIG), Hans Rosenström, Katharina Grosse, Rirkrit Tiravanija & Nikolaus Hirsch and Michel Müller, Tue Greenfort, Anssi Pulkkinen og Taneli Rautiainen, Simon Starling, Max Hooper Schneider, Alicja Kwade, Henrik Menné, Pia Sirén, Rune Bosse, E.B. ITSO, Meg Webster, Sarah Sze, Tacita Dean, Yto Barrada samt Superflex.ARoS, Aarhus
3. juni - 30. juli 2017
Kritikk 21.06.17

Naturen i bred forstand

Katharina Grosse, Untitled, 2017. Foto: Maja Theodoraki.

Der er en vist bibelsk storladenhed over titlen på ARoS’ nye store satsning, triennalen The Garden. Med undertitlen Beginning of Times, End of Times antydes det, at vi som menneskehed befinder os i en brydningstid, en slags postmoderne syndefald, hvor den natur vi omgiver os med, endegyldigt er influeret af vores mellemværende og ikke længere kan føres tilbage til en uskyldsren, paradisisk tilstand.

Det er den tidsalder, vi har vænnet os til at kalde det antropocæne, og som må siges at være et buzzword i kunsten i disse år. At temaet nu bliver løftet på ARoS, hvor man sædvanligvis vægter de brede, publikumsvenlige udstillinger over det smallere, teoretiske felt, fortæller os, at tendensen – som med pulled pork og palæo, der nu sælges i 7-Eleven – har nået hele cirklen rundt.

Med The Garden har man ikke så få bolde i luften på én gang. Triennalen er inddelt i tre afsnit: The Past, som allerede åbnede for et par måneder siden, og som breder sig over to niveauer med to forskellige vinkler på selve museet; The Present, som befinder sig midt i byrummets kulturby-cirkus; og The Future, der med sin placering langs kystlinjen ved Aarhus bugt indtager den plads, som det anmelderkritiserede Sculpture by the Sea-projekt efterlod. Ideen er som sådan klar nok: Igennem et tættere kendskab til det, direktør Erlend Høyersten på pressemødet kaldte «en 400 år lang, ulykkelig kærlighedshistorie imellem kunsten og naturen» rustes beskueren til mødet med de udfordringer, kunstnerne ser i verden i dag, og derigennem til deres bud på, hvordan en bæredygtig fremtid kan tage sig ud.

At man gerne vil rigtig meget kan tydeligt mærkes i The Past. Her præsenteres vi for en historisk gennemgang af de natursyn, der har præget kunsten fra barokken og frem til i dag, eksemplificeret blandt andet igennem historisk havearkitektur og kunsthistoriske referencer til sublime, paradisiske og videnskabelige natursyn. Sideløbende med den lidt belærende kunsthistoriske gennemgang opstilles en parallel imellem menneskets forsøg på at strukturere den vilde natur i haveanlæg og 60’ernes Land Art, men det er som om selve værkerne krøller sig sammen og forsvinder lidt imellem alle disse informative vægtekster og gode intentioner. Det er illustreret kunsthistorie, hvis primære funktion er at ruste sin beskuer til det, der følger udenfor museet.

Mark Dion, Trichechus manatus latirostris, 2013. Foto: Anders Sune Berg.

I resten af udstillingen slapper man en del mere af med den kuratoriske styring, og lader opdelingen i Present og Future glide lidt i baggrunden. Ud af de 31 værker, som befinder sig i byrummet og langs kysten er 23 skabt særligt til udstillingen, og det har været op til kunstnerne selv at definere, hvorvidt de befandt sig i den ene eller den anden kategori. Selvfølgelig giver det ikke mening at skelne skarpt imellem samtidens udfordringer og de konsekvenser og mulige løsninger, der affødes heraf, og man kan derfor med fordel se bort fra inddelingen og anskue hele udstillingen som én stor manifestation af samtidskunstens omgang med naturen i bred forstand.

Værkerne i The Present og The Future er stedsspecifikke og føjer sig optimalt set ind i og udfordrer det rum, de er placeret i. Sådan er det eksempelvis med Sif Itona Westerbergs refleksion over en bæredygtig fremtid, hvor kunstigt kød kan vokse i vitriner i gulvet på restauranten Nordisk Spisehus, men også med Mark Dions plastikskelet af en søko fra 2013, der gemmer sig i fortidssamlingen på Naturhistorisk Museum. Det samme gør sig gældende for Sarah Szes superfine Untitled (2017), som med tynde Yves Klein-blå snore og delikate gyldne detaljer væver en sart hængekøjestruktur, der balancerer over en kløft i midten af Marselisborg Skov. Disse værker skaber små forskydninger af stedets betydning og funktion og viser, hvorfor det giver mening at lave en biennale i byrummet, frem for på museet.

Omvendt forholder det sig med den del af The Future, hvor værkerne er utaknemmeligt placeret på en smal stribe græs imellem strand og hovedvej og ligner noget, der er faldet vilkårligt ned fra himlen. Et klodset eksempel herpå er arkitektfirmaet BIGs skumpavillon fra 2016, som på pressedagen ikke kunne rejses, fordi det blæste for meget. Når man så samtidig har opsat små «værket må ikke berøres»-skilte langs hele ruten, så virker det ikke som om, man har tænkt ideen om en stedsspecifik udstilling om naturen-i-naturen helt igennem.

Pia Sirén, VISTA, 2017. Foto: Anders Sune Berg.

En stor del af værkerne i byrummet befinder sig i det såkaldte ‘O’ Space, en slidt, grafittibemalet betonbygning på havnen. Som i resten af The Garden er ‘O’ Space domineret af store, visuelt lækre installationer, som blandt andet Pia Sirens Vista (2017), hvor presenninger og stilladser danner et overraskende smukt naturscenarie. Her bliver det tydeligt, at styrken i udstillingen ligger i de dialoger, der opstår på kryds og tværs imellem værker, der medie- og placeringsmæssigt ligger langt fra hinanden.

En af disse dialoger tager tråden op fra den historiske del af udstillingen og behandler ideen om naturen som et kontemplativt åndehul i det menneskeskabte kaos, som en moderne storby repræsenterer. E. B. Itsos Blue Room (2017) tager udgangspunkt i et forsøg fra amerikanske fængsler, hvor isolationsfanger blev tilbudt 40 minutter om dagen i en simulation af natur. De tilbragte tiden alene i et blåt rum omgivet af grønne planter med en projektion af natur- og dyrefilm, hvilket på kort tid nedsatte antallet af voldelige udbrud i fængslet betragteligt. I Itsos Blue Room vises en anden, mere aggressiv og dystopisk variation af menneskets forhold til naturen, og værket diskuterer således forholdet imellem kontemplation og aggression ud fra et andet perspektiv.

Samme diskussion findes i Doug Aitkens enorme installation The Garden (2017). En rektangulær boks af skudsikkert glas afskærmer et minimalistisk hvidt interiør fra den frodige, grønne have, der omgiver det. Haven gror under et fuldt automatiseret artificielt lys- og vandingssystem i et helt mørkt rum, imens det indre rum er inspireret af et «afreageringsrum», hvor man som besøgende har lov til at ødelægge alt omkring sig. Værket spiller dermed på forholdet imellem det syntetiske og det naturlige i relation til aggression og afspænding, og ligger sig således i forlængelse af E.B. Itsos værk.

Doug Aitken, The Garden, 2017. Foto: Anders Sune Berg.

Man kunne godt indvende, at det – på en udstilling med fokus en mulig bæredygtig fremtid – er nærmest upassende at smadre et helt interiør på daglig basis, og at værket i den forstand trækker en tråd til den moralske diskussion, der blev rejst omkring Katharina Grosses famøse røde græsplæne i Mindeparken. Men man kunne også mene, at disse værker – i samspil med helt konkrete løsningsforslag, som Meg Websters Concave room for bees (2017) er med til at løfte Triennalen ud af det politisk korrekte vakuum, som den slags udstillinger risikerer at falde ned i.

Det er ikke nogen skarp og præcis udstilling, man præsenterer i første udgave af ARoS-triennalen, hvor man lider lidt under den biennalesygdom, at kæmpeudstillinger kræver enorme tematikker. Det er allerede en del af ARoS’ varemærke, at udstillingerne er brede og publikumsorienterede, med store flotte installationer, aktuelle lettilgængelige temaer og sikre navne. Man forventer derfor heller ikke at blive præsenteret for en udstilling, der føjer nye teoretiske pointer til det antropocæne begreb. Fortællingen om det moderne syndefald, findes i stedet glimtvis i de mange forbindelser, der opstår, når man bevæger sig rundt imellem værkerne, men den er kun én af mange. Den løse tematik giver plads til en hel række sekundære fortællinger om politiske, økonomiske og æstetiske problemstillinger, der både afviger fra og lægger til det antropocæne hovedtema. Når The Garden fungerer som triennale er det derfor primært fordi, man har haft tiltro til, at værkerne er stærke nok til at kunne formidle og indgå i dialoger med hinanden på kryds og tværs.

Sarah Sze, Hammock For Rauschenberg, 2017. Foto: Anders Sune Berg.

 1. Innlegg fra garotas de programa sorocaba sp

  A casuística de nosso estudo foi composta de acompanhantes de pequenos
  internadas na enfermaria pediátrica do Sanatório Municipal de Urgência Henrique Sérgio Gregori, um
  enfermaria público e de médio porte, do município de Resende, Estado
  do Rio de Janeiro, no temporada de abril a julho de 2006. http://daleelquran.quranourlife.com/redirect.php?url=https://rachelesposa5.webgarden.com%2Fsection-1%2Frachelesposa5-s-blog%2Frio-de-janeiro-travel-guide/

 2. Innlegg fra meier-brb-home.de

  http://meier-brb-home.de/gaestebuch/guestbook.php

 3. Innlegg fra http://Chat4.fidion.de/redirect.Php?Url=http://klout.com/~970525733406007491

  Acompanhantes não sofrem limitação, entretanto lembramos que guris devem possuir idade tal que permita a compreensão do que está acontecendo. http://Chat4.fidion.de/redirect.php?url=http://klout.com/~970525733406007491

 4. Innlegg fra garotos de programa em niteroi

  Os temas mais discutidos nos encontros grupais com acompanhantes
  foram: internação (como vivenciam esse momento de ruptura da vida cotidiana); histórico das doenças, expectativas quanto a exames e também
  cirurgias; relacionamento com a equipe de saúde;
  aspectos administrativos e também institucionais (limpeza, qualidade da comida, horários);
  reflexões sobre trabalho e a vida familiar ( retiro forçado
  de suas atividades e do convívio familiar). http://Unicelcorp.com/guestwho-2.1/guestwho.cgi?action=view

 5. Innlegg fra www.Enterprisearchitects.org.uk

  Os acompanhantes obtiveram piores esclarecimentos sobre a doença e tratamento da menino, ocasionando maior
  implicação na situação de adoecimento e também hospitalização. http://www.enterprisearchitects.org.uk/blog/-/blogs/enterprise-architecture-and-digital-strategy?_33_redirect=http://articles.org/%ef%bb%bfrede-archive-search/

 6. Innlegg fra garotos de programa dotados

  As ações de escora desenvolvidas pelos acompanhantes no meio obstétrico se ancoram em
  espeque físico e também emocional, porém, não foram identificados, nos discursos dos acompanhantes, ações de escora
  informacional e de intermediação, podendo essa vácuo estar
  relacionada à falta de preparo e orientação prévia que os instrumentalize sobre essas dimensões de escora. http://www.bookcrossing.com/mybookshelf/vilstruphoff9/

 7. Innlegg fra 69Sideman.Com

  https://69sideman.com/node/448/track

 8. Innlegg fra garotos programa uberlandia

  Os acompanhantes vão receber rouparia adequadas à sua permanência em envolvente hospitalar, do mesmo modo que
  roupas de cama, e deverão utilizar calçados fechados durante sua permanência nas dependências do nosocômio. http://Topne.ws/GarotasDeProgramasDoRioDeJaneiro574622

 9. Innlegg fra Godsgracegiven.com

  Não é permitida a ingresso de arranjos florais, devido
  ao risco de contaminação.É proibido guiar medicamentos e
  também sustento para pacientes e/ou acompanhantes. http://godsgracegiven.com/profile/XavierChil

 10. Innlegg fra www.voidstar.Com

  Acompanhantes pagam a secção (reservas para participação nos jantares
  e também no dança na ficha de inscrição). http://Www.Voidstar.com/opml/?url=https://Speakerdeck.com%2Fvaughnkjeldsen22

 11. Innlegg fra Anonymous

  Exclusivamente neste estudo, os acompanhantes que referiram conhecer a Lei demonstraram pouco conhecimento
  sobre seu objetivo, relacionando-a com um papel fiscalizador
  de possíveis erros na assistência prestada. http://blingee.com/profile/buskellison6

 12. Innlegg fra Www.Color-Works.Info

  Elizabete Viana de et al 2° ed Tratado de Geriatria e também
  de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006 p 1386, 1398,1399. http://www.color-works.info/index.php/gaestebuch?limit0

 13. Innlegg fra garotas de programa de londrina

  Os acompanhantes que não se enquadrem nessa descrição devem
  guiar procuração registrada em cartório. http://marcelaesposa8.Pointblog.net/-M-dia-Televisiva-E-O-Processo-De-Treinamento-De-Identidade-E-Cidadania-3508613

 14. Innlegg fra Site da VipGold RJ

  http://Krukiv-Rada.Gov.ua/user/HirschRaun46/

 15. Innlegg fra Gilbert

  https://www.codecademy.com/mcneilraun42

 16. Innlegg fra garoto de programa em fortaleza

  http://www.fontspace.com/profile/yangvittrup64

 17. Innlegg fra garotas de programa brasilia df

  Para que os acompanhantes tenham condições de assumir funções ativas no desvelo ao paciente, é necessária uma enfermagem atuante,
  que prioriza paisagem educativo da assistência e que tanto acompanhante quanto a equipe de
  enfermagem interajam e comuniquem-se de forma satisfatória. https://www.zotero.org/groups/landrytychsen53421

 18. Innlegg fra acompanhante Negra rio de janeiro

  Os encontros, frequentemente, seguiam a seguinte seqüência:
  apresentação da coordenadora e também da observadora do conjunto; apresentação dos acompanhantes elementos,
  que diziam seu nome, nome e a idade da menino, intensidade de parentesco com a garoto e também um
  informe sumário da doença e motivo de internação em enfermaria, segundo entendimento deles. http://hatchlandry97.jiliblog.com/938689/os-efeitos-da-senten-a-penal-no-ju-zo-c-vel-e-tamb-m-a-relativiza-o-das-jurisdi-es

 19. Innlegg fra http://www52.zippyshare.com

  http://www52.zippyshare.com/v/0RUE6Le3/file.html

 20. Innlegg fra Mittie

  Como a proposta inicial aos acompanhantes era sua inserção no seguimento
  do paciente familiar internado na terapia intensiva, de maneira consecutiva e também
  integral, essa possibilidade e favor foram aceitos e também autorizados formalmente por este, por meio do Termo de Consentimento De forma
  livre e também Esclarecido, conforme dispõe a Solução nº 196 do Parecer Nacional de Saúde. https://speakerdeck.com/sullivan61bergmann

 21. Innlegg fra Anonymous

  Essa palavra evocada retrata uma evidente zona de
  conflito entre a equipe e também os acompanhantes,
  ainda que terem a ciência de que a postura negativa adotada pelos acompanhantes com a equipe de enfermagem é possível que ser resultante de uma preocupação
  com processo de adoecimento de seu familiar, diversos ressaltam a senão de questionamentos e também atitudes inadequadas
  com os membros da equipe. https://www.datafilehost.com/d/4f6db023

 22. Innlegg fra Marguerite

  Sendo os atendimentos psicológicos em conjunto uma
  modelo de atenção que pode ser utilizada em diferentes circuito institucionais de saúde, observamos a importância de
  promover um trabalho de grupo junto aos acompanhantes das guris
  internadas e também, de averiguar os efeitos deste
  conjunto como recurso de escora psíquico em Pediatria. http://www.bookcrossing.com/mybookshelf/hirschwagner97/

 23. Innlegg fra garotos programa ribeirao Preto

  Portanto, grupo de base aos acompanhantes da enfermaria pediátrica é possível que constituir-se em um meio facilitador para a ocorrência de reflexão e tomada de consciência de aspectos essenciais envolvidos no processo de doença
  e hospitalização de infantes. http://www.feedbooks.com/user/3177295/profile

 24. Innlegg fra http://www.slideserve.com/travisyang31

  http://www.slideserve.com/travisyang31

 25. Innlegg fra getsatisfaction.com

  Acompanhantes não sofrem limitação, entretanto lembramos que guris devem
  possuir idade tal que permita a compreensão do que acontece. https://getsatisfaction.com/people/santos79steenberg

 26. Innlegg fra Vipgold-Rj

  Acompanhantes pagam a secção (reservas para participação nos jantares e também no dança na ficha de letreiro). http://Www.tmz.com/member/vittrupvittrup69

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!