Det er gått ti år siden den nordiske boomen på kunstscenen. Er det fortsatt liv i den regionale kunstsamtalen? Hvilke andre begreper trenger vi for å forstå kunstens utfordringer i dag? De nordiske kunstnettstedene Kunstkritikk.no, Konsten.net og Kunsten.nu vil i denne intervjuserien søke svaret svaret hos markante stemmer på den nordiske kunstscenen.Serie 09.02.11

Nordisk intervjuserie

Ina Blom, professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo er blant intervjuobjektene i vår nordiske intervjuserie . Foto: Ellen Lande Gossner.

Det er gått ti år siden den nordiske boomen på kunstscenen. Er det fortsatt liv i den regionale kunstsamtalen? Hvilke andre begreper trenger vi for å forstå kunstens utfordringer i dag? De nordiske kunstnettstedene Kunstkritikk.no, Konsten.net og Kunsten.nu vil i denne intervjuserien søke svaret hos markante stemmer på den nordiske kunstscenen.

Begrepet «Det nordiske» har endret betydning de siste tretti årene. På 80-tallet snakket man om en nordisk identitet i samtidskunsten, særlig knyttet til idéer om naturen og det kunstneriske materialet. På 90-tallet opplevde vi en ny orientering mot populærkulturen parallellt med en eksplosjon av aktivitet på den nordiske kunstscenen. Rundt årtusenskiftet døde denne nordiske «boomen» i samtidskunsten på det nærmeste helt ut.

Kan man stadig – i den globale tidsalder – snakke om en nordisk samtidskunst eller en nordisk kunstscene? Eller er det et tomt begrep som primært begrenser blikket? hvilke andre idéer om samtidskunsten har overtatt der idéer om tilhørighet tidligere var helt sentrale?

Gjennom seks intervjuer med markante stemmer fra den nordiske kunstscenen, belyses spørsmålet om en mulig ny, nordisk posisjon i samtidskunsten.

9.2. Daniel Birnbaum, överintendent, Moderna Museet
23.2. Jacob Wamberg, professor, Aarhus Universitet
10.3. Gertrud Sandqvist, professor, Konsthögskolan i Malmö
23.3. Tone Olaf Nielsen, kurator, København
13.4. Marianne Zamecznik, kurator, Momentum-biennalen i Moss
18.5. Ina Blom, professor, Universitetet i Oslo

Skriv innlegg
Navn (kun innlegg under fullt navn tillates)*:

E-post (vises ikke)*:

Kommentar*:

Send

Leserinnleggene er en viktig del av Kunstkritikk. Vi er derfor svært glad for at du bidrar til vårt leserforum. Vi ber alle følge vanlige regler for høflighet. Husk at du står ansvarlig for dine egne innlegg. Vi godtar derfor kun innlegg under fullt navn.

Redaksjonen leser ikke innlegg før publisering, men følger debatten fortløpende. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som er usaklige, inneholder personangrep eller som vi av andre grunner finner upassende. Dette skjer uten forhåndsvarsel, og fullstendig etter skjønnsbaserte vurderinger gjort i redaksjonen. I leserinnlegg godtas kun tekst, ingen bilder, video, html-kode el. Lykke til med debatten!